Informační dny a start nových kurzů v letním semestru 2019/20

V měsíci březnu budeme otevírat několik kurzů, ze kterých si určitě vyberete ten správný. Novinkou je kurz CLOUDOVÉ SLUŽBY MICROSOFT 365, který vám pomůže stát se správcem malé firmy v cloudu. Od vedení budete dostávat požadavky typu - zprovoznění emailů, úložiště, zálohování počítačů, zvýšení bezpečnosti aj. Naučíte se tyto požadavky splnit, zpracovávat analýzy a psát dokumentaci. Každý účastník bude mít vlastní demo prostředí, do kterého bude mít přístup. Otevíráme také naše „již známé“ kurzy jako je kurz Mistrovství v Linuxu I. či kurzy věnované kybernetické bezpečnosti. Pokud se chcete něco o kurzech dozvědět či na nás máte dotaz můžete dorazit k nám do centra na Informační den. Informační den se odehraje vždy od 17:00 do 18:00 hodin v termínu 25. a 27. února 2020 v místnosti Samsunglab 505, blok 4A, 5. patro, FEL ČVUT Centrum kybernetické bezpečnosti. Více informací na https://comtel.fel.cvut.cz/cybersecurity