Hned dvě ceny rektora ČVUT obdržela katedra telekomunikační techniky!

Na konci roku 2023 byly vyhlášeny Ceny rektora ČVUT za vynikající výsledky ve výzkumu za rok 2022. Z nich dvě putují na Fakultu elektrotechnikou, a obě na katedru telekomunikační techniky. Viz https://www.cvut.cz/ocenovani-ve-vede-a-vyzkumu

Konkrétně jde o Cena rektora za vynikající doktorskou práci:
BSc. Mohammadsaleh Nikooroo, Ph.D., „Self-Optimizing Mobile Networks with UAVs“, školitele Prof. Zdeňka Bečváře, Ph.D. řešené v rámci výzkumné skupiny https://6gmobile.fel.cvut.cz

Druhou je Cena rektora za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, inovační a tvůrčí práce:
Bc. Ing. Marek Neruda, Ph.D., doc. Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D., „Operátor-simulátor dovedností dispečerů zdravotnických operačních středisek“, viz https://zzs.fel.cvut.cz

Oceněným blahopřejeme!