Double degree EURECOM - informace pro studenty 15. 11. 2018 v 10:45

Zveme Vás na krátkou informační schůzku o "double degree" studiu se špičkovým pracovištěm EURECOM ve Francii.

Prof. Jan Rembowski Vás seznámí se studiem a životem během studia v EURECOMu. Double degree je studium, jehož část probíhá na ČVUT a část na EURECOM. Úspěšný absolvent obdrží diplom z obou škol.

Předpokládaná doba trvání: 15 minut plus diskuze.

Místo konání: Technická 2, blok A4, 5. patro, místnost T2:A4-505d.