České vysoké učení technické posiluje spolupráci s Mezinárodní telekomunikační unii

Rektor Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) prof. Petr Konvalinka a ředitel úřadu pro rozvoj telekomunikací Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-D) Brahima Sanou podepsali dne 9. prosince 2015 dohodu o spolupráci mezi ČVUT a ITU ohledně podpory budování kapacit v oblasti lidských zdrojů, na jejímž základě ČVUT posílí participaci v tréninkovém programu zaměřeného na management rádiového spektra (http://www.mzv.cz/mission.geneva/en/specialized_agencies/international_t...). Iniciativa navazuje na sérii úspěšných projektů společně zorganizovaných ve spolupráci FEL ČVUT a koordinovaných katedrou telekomunikační techniky a ITU, včetně semináře Fostering Innovation and Partnerships in Human Capacity Building: Enhanced Engagement of Academia in the Work of the ITU, který se uskutečnil v dubnu loňského roku a ITU Symposium and Workshop on small satellite regulation and communication systems v březnu letošního roku v Praze.