2. místo v soutěži eLearning

Získali jsme významné ocenění - 2. cenu na 20. ročníku konference a soutěže eLearning, která dnes skončila v Praze. Cenu jsme obdrželi za nové výukové prostředí pro otevřené digitální zdroje, na jehož přípravě se podílejí pracovníci katedry. Prostředí vzniká v rámci projektů "Inovace VOV" (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008047, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008050 a CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_041/0008049).
Viz též tisková zpráva FEL https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2021/comtel-elearning