1. místo v soutěži eLearning

Dnešního dne jsme získali významné ocenění - 1. cenu na 17. ročníku soutěže eLearning v Hradci Králové. Cenu jsme obdrželi za nové elektronické výukové objekty, na jejichž přípravě se podílejí pracovníci katedry. Výukové objekty vznikají v rámci mezinárodního tříletého projektu "European Virtual Learning Platform for Electrical and Information Engineering - TechPedia" (2014-1-CZ01-KA202-002074) programu Erasmus+.