Bakalářské a magisterské studium

  • Katedra telekomunikační techniky se podílí na výuce v bakalářské a magisterské etapě studia v několika studijních programech Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (info).
  • Výuka probíhá jak v českém, tak v anglickém jazyce. Největší podíl výuky máme ve studijním programu Elektronika a komunikace – EK, podílíme se také ve větší míře na výuce ve studijním programu Softwarové inženýrství a technologie – SIT.
  • Cílem je vychovávat absolventy s takovými znalostmi, aby byli schopni řešit problémy v oblasti informačních systémů a sítí elektronických komunikací s širokými možnostmi uplatnění ve výzkumu, konstrukci, výrobě, projektování a provozu všech typů komunikačních systémů.
  • Nabízíme možnost získat dva diplomy během jednoho studia (u nás a na zahraniční partnerské univerzitě) - Double degree.
  • Pro naše studenty zajišťujeme elektronickou podporu výuky na portálu Moodle FEL.

Katedra telekomunikační techniky vypisuje témata pro zadání bakalářských individuálních projektů (které předcházejí bakalářským pracím), a magisterských individuálních projektů (které předcházejí diplomovým pracím).

Doktorské studium

  • Katedra telekomunikační techniky zajišťuje vědeckou výchovu ve studijním oboru Telekomunikační technika doktorského studijního programu Elektrotechnika a informatika. Doktorské studium zajišťujeme v jazyce českém a anglickém.
  • Nabízíme různá témata disertačních prací z naší odborné oblasti.
  • Podrobné informace o doktorském studiu najdete na stránkách fakulty.

Praktická výuka probíhá v našich laboratořích.