Vyvinuli jsme unikátní sondu IoT pro bezkontaktní indikaci aktivity spotřebičů a odběru energie

Tým z katedry telekomunikační techniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL ČVUT) se dlouhodobě zabývá technologiemi internetu věcí (IoT) a komunikačními systémy pro chytré energetické sítě (Smart Grid) a jejich měření (Smart Metering). Vyvinul unikátní řešení pro dálkovou indikaci činnosti spotřebičů i jejich odběru energie bez nutnosti přímého galvanického připojení do elektrického okruhu.
Viz aktuality ČVUT https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20210426-vyzkumnici-z-fakulty-elektrot...
a tisková zpráva FEL https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2021/IoT_spotreba

Reportáž z pilotního testování v Řeži u Prahy odvysílala Česká televize v Událostech dne 3. 5. 2021 (čas 43:40) https://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/221411000100503/...

Sonda „En-Meter M“ dokáže indikovat stavy spotřebiče a jeho odběr kdykoli a odkudkoli pomocí sítě IoT. Využívá k tomu bezkontaktní snímání pomocí magnetického senzoru v blízkosti napájecího kabelu libovolného spotřebiče, skupiny spotřebičů či celé napájecí větve. Senzor se jednoduše přiloží k napájecímu kabelu a pro mechanické upevnění např. jednoduše připáskuje. Má vlastní bateriové napájení a data posílá bezdrátově přes globální síť Sigfox, nebo síť LoRa. Data je možné sledovat na webovém portálu, včetně přepočtu na odhadovaný odběr elektrické energie. Řešení je chráněno užitným vzorem „Zařízení k dálkovému bezkontaktnímu monitorování aktivity elektrických spotřebičů“ (č. zápisu 34434).

V tuto chvíli probíhá testování sond v terénu, kde ověřujme např. monitorování činnosti lamp pouličního osvětlení a hlídání odběru s možností detekce nežádoucí aktivity v sledovaném objektu. Získáváme též kalibrační data pro orientační sledování spotřeby elektrické energie (náhrada podružného elektroměru) pro různé typy napájecích kabelů a spotřebičů. Výzkum je spolufinancován z operačního programu Evropské unie Praha – pól růstu ČR. Bližší informace jsou k dispozici na https://comtel.fel.cvut.cz/cs/projekty/inteligentni-efektivni-sledovani-... a na https://fel.cvut.cz/cz/vz/produkty/en-meter-m