vondrmi4

Hlavní záložky

Ing.
Michal
Vondra
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
5994
Místnost: 
T2:A4-504
Funkce: 
výzkumník
Odborný životopis 

Michal Vondra je postdoktorský výzkumník ve skupině Wireless@KTH na univerzitě KTH ve Švédsku. Titul bakalář v oboru Elektronika a telekomunikace zíslal v roce 2008 a titul inženýr v oboru Telekomunikace a radiotechnika v roce 2010 na ČVUT v Praze. V roce 2015 obdržel titul Ph.D. v oboru Telekomunikace. Za dizertační práci s názvem "Allocation of Resources in Network with Small Cells" obdržel cenu děkana. Od roku 2010 je zapojen do mezinárodních projektů FP7 financovaných Evropskou komisí a do národních projektů. Od ledna roku 2014 strávil půl roku na stáži na University College Dublin v Irsku, kde spolupracoval na projektu TRAFFIC. Od února do září 2016 strávil 6 měsíců jako visiting researcher ve skupině Wireless@KTH na univerzitě KTH ve Švédsku, kde spolupracoval na projektu ICARO-EU. Od října 2016 pokračuje na stejném projektu v pozici postodktorského výzkumníka.

Vzdělání

  2010 – 2015 Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  Ph.D. in Electronic engineering Thesis: Allocation of Resources in Network with Small Cells

  2008 – 2010 Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  M.Sc. in Telecommunications; Thesis: Assessment of speech quality in IP network

  2005 – 2008 Czech Technical University in Prague, Faculty of Electrical Engineering
  B.Sc. in Telecommunications; Thesis: Analysis of links in the infrared spectrum

Stáže

02 – 08/2016 KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, Wireless@KTH
Visiting researcher

01 – 06/2014 UCD University College Dublin, Ireland, Performance Engineering Lab
Visiting researcher

Vybrané projekty

02/2016 – 08/2016 Project ICARO-EU;
EIT Digital project

09/2012 – 02/2015 Project TROPIC (www.ict-tropic.eu)
FP7 project (No. ICT-318784) founded by European Commission

01/2014 – 06/2014 Project TRAFFIC
Science Foundation Ireland

01/2010 – 12/2011 Project FREEDOM (www.ict-freedom.eu)
FP7 project (No. ICT-248891) founded by European Commission

  Vybrané publikace
 1. M. Vondra, Z. Becvar, P. Mach, "Vehicular network-aware route selection considering communication requirements of users for ITS", IEEE Systems Journal, 2016, in press.
 2. M. Vondra, Z. Becvar, "Distance-based Neighborhood Scanning for Handover Purposes in Network with Small Cells", IEEE Transactions on Vehicular Technology, Vol. 65, No. 2, pp. 883 - 895 , 2016.
 3. Z. Becvar, P. Mach, M. Vondra, "Self-optimizing Neighbor Cell List with Dynamic Threshold for Handover Purposes in Networks with Small Cells," Wireless Communications and Mobile Computing, 2013.
 4. M. Vondra, Z. Becvar, “Self-configured Neighbor Cell List of Macro Cells in Network with Small Cells,” In IEEE International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications PIMRC 2013. London, UK, Sep. 2013.
 5. M. Vondra, S. Djahel, J. Murphy, “VANETs based Route Selection with QoS Guarantees in Smart Cities,” International Conference on Wireless Days WD 2014, Rio de Janeiro, Nov. 2014
 6. M. Vondra, Z. Becvar, “Considering Algorithm for Small Cell Cloud,” In IEEE International Conference on Cloud Networking CloudNet 2014, Luxemburg, Luxemburg, Oct. 2014.