kekrtd1

Hlavní záložky

Ing.
Daniel
Kekrt
, Ph.D.

Telefon (pevná linka):

+420 22435
2113
Místnost: 
T2:B3-544
Funkce: 
výzkumník
Odborný životopis 
Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze. Zde v roce 2005 získal titul inženýr (ve zkratce Ing.) na Fakultě elektrotechnické v oboru Radioelektronika a v roce 2015 titul doktor (ve zkratce Ph.D.) na Fakultě elektrotechnické v oboru Telekomunikační technika. Od roku 2015 působí jako výzkumník a programátor na Katedře telekomunikační techniky, Fakulty elektrotechnické, ČVUT v Praze. Zabývá se výzkumem a vývojem v oblasti rádiových aplikací. Především problematikou synchronizace a ekvalizace v digitální komunikaci a problematikou jednodimenzionální a dvoudimenzionální iterativní detekce. Dále se zabývá implementací DSP algoritmů v programovatelných logických polích FPGA prostřednictvím jazyka Verilog-HDL.