Analýzy provozu v síťové infrastruktuře sdružení CESNET

Projekt byl zaměřen na analýzu síťového provozu s cílem navrhnout metodiku pro stanovení síťové topologie a typu koncových stanic v přípojném místě sítě a dále určit vývoj počtu těchto koncových stanic v čase. Pro samotné analýzy byla využita menší komerční síť, kde byla umístěna sonda od společnosti Inveatech, která zpracovávala zachycený síťový provoz pomocí proprietárního kolektoru společnosti Flowmon Networks a vlastní zpracování dat probíhalo s využitím platformy Hadoop.

Řešitel projektu: Ing. Robert Bešťák, Ph.D., ČVUT v Praze, FEL, Katedra telekomunikační techniky