Vyvíjíme čističku vzduchu bez nutnosti využití UV zářičů - reportáž na ČT3

Čističky vzduchu představují jednu z účinných alternativ boje proti pandemii COVID-19. Většina komerčních řešení germicidních čističek vzduchu využívá UV zářičů, které jsou osvědčené a účinné. Zároveň však představuje nesprávně aplikované UV záření nebezpečí pro živé organizmy. Tým doc. Lukáše Vojtěcha a Ing. Marka Nerudy z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze vyvíjí nové řešení aktivní čističky vzduchu s využitím kompozitního uspořádání textilního filtru, tedy řešení bez použití UV zářičů.

Tisková zpráva ČVUT: https://aktualne.cvut.cz/stalo-se/20210316-vyzkumnici-fakulty-elektrotec...

Reportáž na ČT3 odvysílaná dne 13. 5. 2021 (začíná v čase 9:30): https://www.ceskatelevize.cz/porady/13972804948-zpravy-ct3/221411000150513/

Nová konstrukce čističku vzduchu využívá originálního, k patentové ochraně přihlášeného know how, které tým získal při vývoji textilního kompozitního materiálu s možností sterilizace elektrickým proudem. Více viz zde https://fel.cvut.cz/cz/aktuality/2020/vyvinuli-jsme-filtracni-material-k...

I v případě aplikace pro čističku vzduchu bude základem filtrační nanotextilie umístěná na vhodném filtračním substrátu, doplněném o elektricky vyhřívanou strukturu. Připojením elektrického napětí začne materiálem procházet elektrický proud a materiál se díky vhodně navržené hodnotě elektrické vodivosti ohřeje na potřebnou teplotu sterilizace.

Důležitým úkolem výzkumníků je především snížení tlakové ztráty filtru, tedy snížení odporu filtru vůči procházejícímu toku vzduchu na takovou úroveň, která umožní aplikaci struktury v oblasti výkonných filtrů v klimatizacích pro průmyslové i domácí aplikace. Mezi zajímavé segmenty trhu pak patří výtahy, prostředky osobní či hromadné dopravy, a to včetně lodní či letecké. I výkonné vzduchotechnické systémy v kinech, nákupních centrech či ve společenských sálech představují významný aplikační potenciál.

Výzkum je součástí aktivit projektu ČVUT ProoFOND, podpořeného TAČR v rámci programu 1. veřejné soutěže Programu GAMA2, podprogram 1.