Seminář "Parametry sítí NGA podle dotační výzvy OP PIK Vysokorychlostní internet"

proběhne 11.5.2017 na ČVUT FEL v posluchárně C3-340 (zahájení v 9:00)

Obsah semináře a další informace:
• Jaké parametry musí splňovat NGA infrastruktura, aby mohla být zahrnuta do způsobilých nákladů projektu?
• Jak vhodným způsobem v omezeném čase připravit technickou dokumentaci projektu?
• Jaké provedení sítě a jaké prvky lze použít?

Získáte aktuální informace pro Vaše projekty od kvalifikovaných odborníků, kteří se podíleli na přípravě nebo připomínkování
důležitých dokumentů k této výzvě. Dále získáte praktické náměty a seznámíte se s řešenými příklady.

Program:
8:00 - 9:00 REGISTRACE
9:00 - 9:15 ÚVOD, MOTIVACE, OTEVŘENÉ OTÁZKY - doc. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D., ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky
9:15 - 10:30 Hodnoticí kritéria a Příručka OP PIK pro žadatele podpory - Ing. Jan Brouček, CSc., PROFiber Networking CZ s.r.o.
11:00 - 12:15 CEU2C řešení pro návrh NGA sítí - Ing. Pavel Škoda, Mgr. Tomáš Kafka, Connecteu2create CZ s.r.o.
12:15 - 13:00 OFA Pasivní optické prvky pro infrastrukturu dle požadavků OP PIK Vysokorychlostní internet - Ing. Libor Tengler
13:00 - 13:30 ZÁVĚR, DISKUZE

Účast je pro předem registrované účastníky zdarma. Registrace on-line: www.profiber.eu/Skoleni-a-akce/