Rozšířili jsme platformu F-Tester pro drive-testy mobilních sítí

Vyvinuli jsme unikátní SW nadstavbu pro integraci multitestů více operátorů zároveň - orchestátor testů a umístili čtyři F-Testery do HW robustní platformy pro vestavbu do vozidla pro zajištění dlouhodobých měření pokrytí za jízdy (drive-testy). Zařízení je určeno pro měření parametrů stávajících mobilních sítí s připravenou podporou testů sítí 5G a bude využito Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ, odbor kontroly a ochrany spotřebitele). Více viz leták, tisková zpráva, web FEL a web ČVUT.