Projekt RFID lokalizátor získal cenu rektora ČVUT v Praze za rok 2015

Mezioborový projekt RFID lokalizátor byl oceněn "Cenou rektora za aplikaci výsledků vědecké, výzkumné, umělecké a tvůrčí práce v praxi za rok 2015". Realizovaný projekt je dobrou ukázkou mezioborové spolupráce mezi jednotlivými pracovišti a výzkumníky na FEL-ČVUT v Praze. Nutnost a úspěšné využití mezioborových znalostí širokého týmu i úspěšného řízení projektu je příkladnou ukázkou spolupráce, která ukazuje nejen kontinuitu polytechnického vzdělávání. Tento úspěšný projekt výzkumu a vývoje, navržený a realizovaný na FEL - ČVUT v Praze, je důkazem trvajícího vysokého potenciálu i skvělé mezilidské komunikace a přátelské atmosféry v týmu vývojářů a vědců naší university. Oceněný řešitelský kolektiv tvoří Ing. Bc. Lukáš Vojtěch, Ph.D. (K13132), Ing. Radoslav Bortel, Ph.D. (K13131), Ing. Tomáš Kořínek, Ph.D. (K13117), Ing. Bc. Marek Neruda, Ph.D. (K13132) a Ing. Radek Klof (K13132). https://comtel.fel.cvut.cz/cs/projekty/rfid-lokalizator