Připravovali jsme u nás tým, který reprezentuje ČR na Evropském finále kybernetické soutěže ECSC 2019

Evropské finále kybernetické soutěže (ECSC) se uskuteční ve dnech 8. až 11. října 2019 v Bukurešti. Letošní ročník organizuje ANNSI Rumunsko pod záštitou Evropské agentury ENISA. Evropského finále se zúčastní 20 národních týmů z celé Evropy.

Významnou část přípravy našeho týmu, kde jsou i zástupci FEL a FIT z ČVUT v Praze organizoval Jarda Burčík, vedoucí našeho Centra kyberbezpečnosti - viz https://comtel.fel.cvut.cz/cs/vyzkumna-centra/kyberbezpecnost/o-nas

Aktuality ze soutěže sledujte zde - https://www.kybersoutez.cz/ks_ecsc2019.html

Představení týmu - shlédněte video na - https://youtu.be/70NYmhbnDB8