Přihlášky ke studiu je možno podávat do 31. března 2019