Nabídka na zapojení studentů do týmů katedry telekomunikační techniky

Kontaktujte nás, téma společně vymyslíme tak, aby bavilo Vás i nás a bylo přínosem nejen do našich projektů, ale zejména napomohlo Vašemu profesnímu rozvoji.
Rádi s Vámi budeme hledat oboustranně zajímavá a přínosná témata, která budete moci řešit i formou kvalifikačních prací.

Oblast komunikačních sítí

Testovací platformy a analýza dat:
·      Programátor pro tvorbu uživatelských rozhraní (web GUI)
·      Programátor pro tvorbu jádra systému a aplikací - Linux - OpenWRT
·      Analytik pro tvorbu a vyhodnocení měřicích scénářů
·      Analytik pro zpracování záznamů komunikace (Netflow) a vizualizaci (grafové nástroje – Gephi)

Kontakt: Zbyněk Kocur - kocurz1@fel.cvut.cz

Programovatelné datové sítě (SDN):
·      Analytik implementace SDN

Vysokorychlostní optické systémy a sítě:
·      Simulace a ověření funkce optických bloků koherentních komunikačních systémů v programu RSOFT OPTISM
·      Návrh a simulace fyzických komponent pro optické komunikační systémy v prostředí RSOFT

Zpracování dat z rozprostřených optických vláknových senzorů:
·      Designer optických a opticko-vláknových senzorů
·      Softwarový designer a architekt systémů pro sběr a zpracování dat z rozlehlých senzorových sítí a návazností na vyhodnocení v cloudu
·      Analytik signálů optických vláknových senzorů

Kontakt: Leoš Boháč - bohac@fel.cvut.cz

Skupina aplikací IoT a Průmyslu 4.0

·      Spolupráce na řešených projektech - vývoj a testování SW i HW, aplikace IoT a RFID, medicínské aplikace, systémové inženýrství

Kontaktní osoba: Lukáš Vojtěch - vojtecl@fel.cvut.cz, Marek Neruda - nerudmar@fel.cvut.cz

Laboratoř pro vývoj a realizaci

·      Vývoj a realizace elektronických zařízení a komunikačních systémů
·      Návrh HW a SW až do fáze kompletního prototypu

Kontakt: Pavel Tichý - tichypa4@fel.cvut.cz, http://lvr.fel.cvut.cz

Skupina mobilních sítí

·      Vývoj a testování prototypu létající základnové stanice
·      Vývoj a vyhodnocování metod řízení mobilní komunikace
·      Vývoj a implementace algoritmů pro řízení komunikace do emulátoru mobilní sítě
·      Vývoj a implementace mobile edge computingu do emulované mobilní sítě
·      Návrh a ověřování algoritmů pro řízení mobilních sítí
·      Aplikace strojového učení pro mobilní sítě
·      Rozvoj a implementace funkcionalit do emulované mobilní sítě založené na Open Air Interface a Mosaic5G

Kontakt: Zdeněk Bečvář – zdenek.becvar@fel.cvut.cz, http://5gmobile.fel.cvut.cz

Skupina Managementu a provozování sítí a služeb

Pro spolupráci na rozsáhlém projektu hledáme studenty:
·      se znalostí programovacího jazyk Python
·      se zkušeností s vývojem webových aplikací

Kontaktní osoba: Zdeněk Brabec, zdenek.brabec@fel.cvut.cz

Skupina kyberbezpečnosti

·      Bezpečnostní aspekty “smart home” řešení a domácí automatizace
·      Rizika využití hlasových asistentů pro firemní a průmyslová řešení
·      Honeypoty pro průmyslové a řídící sítě
·      Tvorba demo pracoviště pro dohled nad bezpečností sítě
·      Systém pro edukaci koncových uživatelů a testování jejich znalostí z oblasti kybernetické bezpečnosti

Kontaktní osoba: Jaroslav Burčík, burcik@fel.cvut.cz

Skupina zpracování velkých dat (Big data)

·      Návrh metod a algoritmů pro detekci/predikci anomálií v síti a potenciálně nebezpečného uživatele
·      Návrh metod a algoritmů pro detekci módu pohybu uživatelů
·      Návrh metod a algoritmů pro zpřesnění pozice terminálů v území a detekci sousedních buněk
·      Optimalizace vstupních dat s ohledem na jejich velké množství a následné zpracování
·      Testování možnosti využití cloudových služeb pro zpracování dat
·      Testování správnosti a úplnosti vstupních dat  

Kontaktní osoba: Robert Bešťák, robert.bestak@fel.cvut.cz

ČVUT FEL, Katedra telekomunikační techniky - http://comtel.fel.cvut.cz