Letní škola pro etické hackery

ČVUT FEL organizovala 12. a 13. srpna 2020 letní školu pro speciální skupinu odborníků zaměřených na IT a kybernetickou bezpečnost. V rámci letního soustředění celorepublikové kybernetické soutěže se sjeli ti nejlepší studenti, etičtí hackeři České republiky. Potřebné zázemí a podporu akce, zajistilo Centrum pro kybernetickou bezpečnost ČVUT spolu s partnerem SIT Port města Plzně. Kybersoutěž, kterou pořádá nezisková organizací AFCEA, je aktivitou, kde studenti z celé ČR poměřují své znalosti a dovednosti v oblasti kybernetické bezpečnosti. Jaroslav Burčík, který vede Centrum pro kybernetickou bezpečnost ČVUT, patří mezi spoluzakladatele soutěže a je jejím dlouholetým místopředsedou. Soutěžní klání vzniklo jako reakce na nedostatek odborníků v této oblasti a zaměřuje se na šíření osvěty a rozvoj talentů v oboru již od základních škol. Odborníků na kybernetickou bezpečnost je totiž celosvětově nedostatek, přičemž oblast informačních systémů a sítí se velice dynamicky vyvíjí a zároveň roste počet nástrojů, pomocí kterých lze škodit či získávat data. Na letní školu přijelo celkem 16 studentů středních a vysokých škol z celé republiky – šlo o nejúspěšnější účastníky Kybersoutěže, ať už finalisty letošního ročníku, studenty, kteří v minulých ročnících uspěli, členy reprezentačního týmu nebo reprezentanty se zkušeností z evropských soutěží. Letní soustředění začalo v Praze na ČVUT FEL, kde čekala na soutěžící řada aktivit vve spolupráci s BIS a důležitý úkol – vyluštit šifru, díky které odhalili souřadnice plzeňského SIT Portu, kam se přesunuli plnit další zadání. V Plzni na ně pak čekal noční hackerský maraton s nejrůznějšími úkoly - od hackování sítí, kryptoanalýzy, zranitelnosti webů aj. Úlohy, které soutěžící řeší, nepatří mezi lehké a skupinka, která přijela do Plzně, patří mezi elitu. V loňském roce se do prvního kola přihlásilo více než 4500 osob, ze kterých po několika kolech do finále postoupilo 35 nejlepších. Naše zkušenosti ukazují, že jejich znalosti v oboru jsou na velmi vysoké úrovni a snadno se vyrovnají specialistům z praxe. Tito mladí lidé mají obrovský potenciál a význam pro budoucnost, na kterou musíme být připraveni,“ vysvětlil Jaroslav Burčík, v rámci setkání studentů s novináři z celé rady médií, kteří o tuto akci projevili velký zájem. Více informací o soutěžním klání, jehož další ročník začíná již 1.září 2020 je k dispozici na www.kybersoutez.cz. Reportáž o letní škole (čas 20:30): https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/220411058...