Kurzy základů sítí a síťové bezpečnosti

Aktuálně pro zimní semestr otevíráme opět kurzy základů sítí a síťové bezpečnosti, které vedou přední odborníci z praxe. Setkání s lektory kurzů, které otevíráme, proběhne online, příští úterý 19.10, od 17.00 prostřednictvím MS Teams viz. odkaz:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM2MmRhYmUtY...

Pokud chcete vědět více, máte dotazy či nejasnosti, neváhejte se zeptat. Těšíme se na Vás!